Rehabilitació d’un estable i graner a Almenar

La primera setmana de maig van començar les obres de rehabilitació de l’antic estable i graner de Cal Muntanyés, al camí del pont de l’Almúnia d’Almenar.

ESTABLE-Z

La casa i els diferents magatzems agrícoles que conformen el conjunt s’assenten sobre un talús de roca sorrenca, molt coneguda a les contrades pels ensurts que ha provocat en diverses ocasions. Aquesta vegada ens hem trobat una fissura paralel·la al talús i una casa partida que cada any es desploma una mica.

fonaments2

Així doncs, el que hem hagut de fer és un mur de contenció per a consolidar el talús i parar-ne el seu moviment rotatori. La particularitat d’aquest mur és que es troba a l’interior de l’antic estable de Cal Muntanyés, un lloc que forma part de la memòria col.lectiva del poble. Un lloc amb ànima del que intentarem tant com puguem deixar-ne intacta la seva atmosfera.

OBRA EN PROCÉS