REHAB

El concepte REHAB fa referència a la consciència, al no consumisme i a l’economia de l’estalvi a través de la rehabilitació dels edificis i la reutilització dels components, la recuperació dels llocs tangibles i aquells intangibles com la memòria. REHAB-me té una percepció animista de tot allò que l’envolta.

Oferim un servei integral de rehabilitació del patrimoni: assessorament jurídic, tècnic i econòmic; redacció del projecte; coordinació d’obra i gestió de l’ús; fomentant la seva recuperació i reintroducció dins les dinàmiques socioeconòmiques de la ciutat.

Treballem per una rehabilitació “conscient” del patrimoni, enfocada a garantir un ús durable i una òptima solució des de la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental i la viabilitat econòmica.

L’objecte social de REHAB-me és la prestació de serveis d’arquitectura, enfocats a la rehabilitació i a la gestió del patrimoni:

· Recerca i catalogació de patrimoni en desús i en estat de degradació.

· Assessorament jurídic, tècnic i econòmic a la propietat del patrimoni.

· Acompanyament a persones i entitats amb necessitats d’espais.

· Redacció de projectes de rehabilitació d’edificis.

· Redacció de projectes d’obra nova, urbanisme, instal·lacions efímeres.

· Direcció d’obra.

· Gestió de l’ús del patrimoni.

· Investigació i recerca entorn la rehabilitació del patrimoni.