REHAB

El concepte REHAB fa referència a una rehabilitació conscient a partir de l’estudi sensible de l’entorn, d’una concepció clara i precisa, i d’una gestió estratègica dels recursos,  per tal de recuperar els llocs tangibles i aquells intangibles com la memòria. REHAB-me té una percepció animista de tot allò que l’envolta.

Treballem per una rehabilitació dels espais i el patrimoni enfocada a garantir un ús durable i una òptima solució des de la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental i la viabilitat econòmica per a la seva recuperació i reintroducció dins les dinàmiques socioeconòmiques de la ciutat.

· Redacció de projectes de rehabilitació d’edificis, d’obra nova,  instal·lacions efímeres.

· Direcció i coordinació d’obra.

· Gestió de l’ús del patrimoni.

· Recerca i catalogació de patrimoni en desús i en estat de degradació.

· Assessorament jurídic, tècnic i econòmic a la propietat del patrimoni.

· Acompanyament a persones i entitats amb necessitats d’espais.

· Investigació i recerca entorn la rehabilitació del patrimoni.