Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Térmens

El projecte tracta d’organitzar un programa d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en un polígon irregular de cinc costats i 68 m².

15Les diferents peces que el componen, de límits difosos, estableixen relacions entre sí  tenint sempre en compte l’exterior com una peça més del joc.

C:UsersZulemaDesktop1 Model (1)Cada una d’elles és la transició cap a la següent, formant una gradació de vistes i privacitat, ombra i llum, espai servit i servidor.