Dictamen sobre l’estat de conservació d’una casa de cos a Terrassa

La nostra feina d’assessorament sobre la viabilitat del projecte de rehabilitació d’aquesta casa de cos abandonada de Terrassa es desenvolupa seguint els següents passos:

  1. Ens contacta el client per demanar-nos assessorament ja facilitant-nos les primeres dades sobre l’edifici i concertem una dia i una hora per a fer-ne l’inspecció in situ.
  2. Abans de la data de l’inspecció elaborem un estudi previ amb l’informació disponible.
  3. Realitzem l’inspecció acompanyats d’un paleta per a fer les cates pertinents per poder-ne fer una avaluació profunda.
  4. Amb les dades obtingudes elaborem un informe tècnic gràfic per a la fàcil comprensió del client, així com una valoració econòmica estimada dels treballs de rehabilitació o consolidació per fases segons l’alt, mitjà o baix risc de cada patologia.

SEMAFOR-AXT

És molt recomanable fer aquests tipus d’estudis aprofundits abans d’emprendre qualsevol acció. D’aquesta manera podem conèixer a priori la viabilitat de l’operació que volem emprendre i quins són els seus riscos principals.