Can office buildings of the future dynamize local heritage?

Un “Han” és un tipus d’edifici que es pot trobar seguint les antigues rutes comercials entre Orient i Occident, amb la funció d’una infraestructura d’acolliment i protecció. És un “oasi” aïllat dels diversos entorns on es troba, i actualment un model en ruïnes.

Els edificis d’oficines del futur hauran de proposar unes estratègies de desenvolupament de l’entorn a través de la implantació que tinguin el potencial d’evolucionar i tenir en compte la identitat específica dels diversos emplaçaments.

OBF-2

El projecte proposa reactivar el patrimoni local, un sistema de rehabilitar els “Hans” a Istanbul, a través de la implementació de nous espais d’oficines. Recuperar aquest patrimoni local representa generar noves dinàmiques a través de la transformació dels recursos existents, dotant-los de nous usos d’acord amb les necessitats contemporànies; significa revaloritzar el patrimoni propi generant riquesa i, a la vegada, valorant la bellesa dels seus espais, de la seva història, de la seva memòria.

La intervenció engloba estratègies que inclouen el buidat dels espais dels edificis preexistents, aconseguint nous espais que es converteixen en grans sales socials; una nova estructura regular de diafragmes que es desenvolupa sobre els murs existents, al voltant del pati central, que amplia les possibilitats d’acollir programes complexos; i la col·locació d’una rampa-coberta que connecta funcionalment i visual l’edifici amb el seu entorn l’entorn.

OBF-3

Amb la superposició de 3 capes es defineixen els diferents usos del projecte:

  • La capa inferior és ciutat actual: la connexió amb els usos actuals. Acull els diferents tallers i locals existents, fent més senzilla la integració de noves oficines amb el teixit urbà.
  • La capa central està formada per les noves oficines: la nova estructura es desenvolupa sobre els murs existents, i acull els nous espais de treball a partir d’un espai continu i flexible.
  • La capa superior genera els nous fluxos: la creació d’una coberta-rampa que activa les connexions de l’edifici amb l’entorn, que aconsegueix crear un terrat cobert amb vistes panoràmiques.