Centre cívic al Baró de Viver

El nou centre cívic i espai per a gent gran del Baró de Viver es dibuixa des de les transicions, projectant el límit entre programes i ambients diferents; establint ponts de diàleg entre les peces i maximitzant la permeabilitat  entre els espais interiors i l’exterior… per tal d’arrelar en un indret on la trama urbana encara està en procés de consolidació en un entorn fragmentari amb múltiples escales diferents.

EXTERIORR

L’edifici traça un límit variable mitjançant un tancament regulable que permet difuminar els límits entre interior i exterior, permetent incorporar un pati semi interior al sistema d’espais públics del barri o com a espai exterior per a esdeveniments del propi equipament. Aquest espai de transició funciona alhora com a reserva per a futures ampliacions de l’edifici que tancarien l’actual pati generant noves circulacions.

La construcció s’articula al voltant de dos patis, que es conceben com dos espais de relació que donen llum i ventilació natural al conjunt i permeten la permeabilitat visual i física, un paisatge interior, un claustre on el món s’abstrau de l’entorn urbà.