Centre sociocultural a Reinosa

La proposta es centra en mantenir el perímetre murat de l’antic mercat d’abastiments de Reinosa a Cantàbria, conservant així la morfologia de l’espai públic i les traces del conjunt. Els antics murs ens defineixen el recinte destinat a centre sociocultural i espai públic.

aèria

L’edifici es col·loca encaixat dins del perímetre murat, a l’extrem on es derruí part del mur per tal de retirar la runa de l’antic mercat incendiat. D’aquesta forma, conclourem el perímetre amb el volum del nou centre sociocultural, resolent així mateix el desnivell de 1.20m que existeix entre el carrer i la cota inferior del recinte preexistent, dividint la planta baixa en dos nivells. A la cota de carrer es situa l’accés, el hall i recepció, l’arrencada de la rampa que condueix a l’espai expositiu i les grades-escala que condueixen a la cafeteria, espai expositiu i espai lliure exterior cobert.

alçat_escales04

Una façana amb una gran obertura vidriada central que engloba els tres nivells de l’edifici mostra l’activitat interior a l’exterior del recinte.

L’espai públic entre murs es cobreix parcialment mitjançant una estructura lleugera d’acer tensada que sosté una membrana transparent de EFTE que dona aixopluc i permet el pas de la llum.