Instant Box

Proposta d’intervenció al carrer Marquès de la Ensenada de Castelló de la Plana. La proposta redescobreix el passatge contigu al EACC generant un espai públic permeable i flexible que permeti l’aparició de múltiples activitats. La reactivació d’aquest espai públic passa per una estratègia que es defineix per:

  • Permeabilitzar, a partir de l’obertura de dues noves connexions directes entre el EACC i el passatge, prolongant així el centre a l’exterior, per tal de donar certa transparència i visibilitat a les practiques artístiques del centre.INSTANT-BOX.1
  • Delimitar, mitjançant una nova superfície de formigó continu que substitueixi el paviment i sòcol existents.
  • Equipar, reubicant els dos contenidors existents a la plaça, per tal d’emmagatzemar mobiliari i instruments urbans (cadires, taules, projectors, pantalles, altaveus,…) que permetin l’aparició d’activitats diverses.
  • Vegetalitzar, introduint vida i ombra al passatge, millorant la qualitat ambiental i el confort de l’espai.

INSTANT BOX.2