Masia a Les Fonts

Estudi integral de rehabilitació i gestió d’ús d’una masia a Les Fonts. La proposta està enfocada en la consolidació de l’estructura, per tal de revertir l’estat de degradació en el que es troba la construcció amb el mínim pressupost tot garantint-ne un ús futur durable.

A partir de l’estudi de patologies i en funció de les possibilitats d’usos dels espais, generem una proposta d’actuació per fases, per tal d’anar reactivant la masia per crugies i en funció de les possibilitats econòmiques dels col·lectius ocupants per a espai de residència, tallers, aules.

Es contempla com a actuacions principals la reparació de la impermeabilització de la coberta i el seu reforç estructural així com un condicionament general de les seves instal·lacions. Es manté l’organització existent d’espais tot posant en valor els elements constructius originals i minimitzar l’obra.

FASE 1

 • Apuntalament C2, C4 i C5
 • Reparació terrat C3 – P1
 • Reparació coberta inclinada C1 – P1
 • Substitució estructura de fusta C1 – P1
 • Instal·lació cuina C3
 • Instal·lació bany C1
 • Condicionament C1

FASE 2

 • Substitució estructura de fusta C2 – P1
 • Reparació coberta inclinada C2 – P1
 • Reforç estructura C2 – PB
 • Acondicionament C2

FASE 3

 • Substitució estructura de fusta C4
 • Reparació coberta inclinada C4
 • Rehabilitació energètica C4
 • Condicionament C4

FASE 4

 • Substitució estructura de fusta C5 – P1
 • Reparació coberta inclinada C5 – P1
 • Rehabilitació energètica C5
 • Condicionament C5

FASE 5

 • Condicionament ambiental
 • Rehabilitació energètica
 • Condicionament C5

FASE 6

 • Recuperació porxo

FASE 7

 • Condicionament exterior

FASE …