Rehabilitació d’un habitatge a Sabadell

Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al preeixample de Sabadell. La parcel·la, d’una profunditat d’uns 35m i una amplada d’uns 3.80m, està composta per una construcció principal aliniada a vial i d’una profunditat edificada de 20m i de planta baixa i primera amb un petit sotacobert i coberta a dues aigües; i d’un pati al fons de la parcel·la.

CCC 085

La parcel·la és vivenda i la vivenda parcel·la. Buit i construït comparteixen límits, mantenint una relació estreta i directa. Entenem la parcel·la com una única entitat, composta per una seqüència continua d’espais més que com a dualitat entre construït i no-construït.

La proposta sorgeix de la idea de reformular la relació entre els espais que composen la unitat parcel·lària. Fragmentem la seqüència linial que caracteritza la construcció inicial, per tal de fer prevaldre una continuïtat dels espais a través del buidat controlat dels elements divisoris existents.

El gruix i el buidat dels elements divisoris genera relacions diferents entre els espais que esdevenen alhora elements contenidors (de llibres, objectes, col·leccions i d’allò relacionat amb les pròpies vivències).