Rehabilitació d’un habitatge a Canet de Mar

El projecte tracta la rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres construït el 1960 mitjançant murs de càrrega de mamposteria i forjats unidireccionals. L’habitatge està situat en una parcel·la rectangular de 77,00 m2. La parcel·la presenta un desnivell de dues plantes des del carrer al pati d’illa.

El projecte neix de la premissa d’adequar la planta segona de l’habitatge existent a les noves necessitats, reconfigurant-ne l’espai existent buscant una nova distribució. Es manté l’escala d’accés a les diferents plantes que queda contra la mitgera sud.

Axonometria explotada

Axonometria explotada

Secció fugada

Secció fugada

 

Vista cuina

Vista cuina