Rehabilitació d’un habitatge a Monistrol de Montserrat

El projecte tracta la rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres construït el 1850 mitjançant murs de càrrega de mamposteria i forjats de volta catalana ceràmica. L’edifici consta de planta baixa i tres plantes pis amb ventilació tant a la façana del carrer Julià Fuchs i a la façana del pati que dóna al Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, excepte la planta baixa amb ventilació exclusiva a Carrer Julià Fuchs, i planta primera semi soterrada donat el desnivell que presenta el terreny.

El projecte neix de la premissa d’adequar l’habitatge existent a les noves necessitats, reconfigurant-ne l’estructura a partir de llegir, reinterpretar i repensar l’espai existent buscant una nova distribució. Es manté l’escala existent quedant en una situació central de la crugia estructural que configura l’habitatge i articula l’espai en dos àmbits i orientacions.

Axonometria explotada, rehabilitació habitatge a Monistrol de Montserrat

Axonometria explotada, rehabilitació habitatge a Monistrol de Montserrat

 

Axonometria cuina

Axonometria cuina