Sant Frederic

sant frederic

El projecte es desenvolupa en un habitatge integrat en un edifici construït el 1956 mitjançant murs de càrrega de maó massís i forjats de biguetes de formigó i revoltons ceràmics. Cada planta consta de quatre habitatges d’uns 60m2 de superfície construïda amb ventilació tant a la façanes orientades a est i oest com a través d’un pati interior.

El projecte neix de la premissa d’adequar l’habitatge existent a la planta primera de l’edifici a les noves necessitats, reconfigurant-ne l’estructura a partir de llegir, reinterpretar i repensar l’espai existent. Aquesta es resol treballant sobre la seqüència de les crugies estructurals que configuren l’habitatge, reconnectant-les per tal de generar noves relacions tan visuals com funcionals. En la primera s’hi situen la sala d’estar – menjador, a la següent l’accés a l’habitatge i la cuina; i en una posició central trobem el pati interior que es reincorpora a l’habitatge com a element central, i en la crugia posterior es configura el programa més privat amb el bany, i les habitacions.