Poeta Cabanyes

RHm-ppal2_003web©Tristan Perez-Martin

RHm-ppal2_014bis-web©Tristan Perez-Martin

RHm-ppal2_020web©Tristan Perez-Martin

RHm-ppal2_037web©Tristan Perez-Martin

Es tracta de la segona intervenció a la finca per tal de reformar en aquest cas el principal 2. El projecte neix  de l’exercici de fer el màxim amb el mínim, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat d’un habitatge en molt mal estat. L’estratègia principal passa per intercanviar les posicions de bany i cuina i obrir aquesta a la sala per tal de gaudir d’una major amplitud, llum i aire. La segona part de la intervenció passa per connectar les peces de la distribució original, generant un joc d’espais successius que maximitzen l’adaptabilitat i flexibilitat d’usos.

S’enderroquen els fals sostres successius per tal de gaudir de l’alçada original de 3,80m que té l’habitatge, i es decideix no incorporar nous materials d’acabat, acceptant els existents i maximitzant-ne les qualitats més singulars. Les parets es pinten de blanc, col·locant en el mateix pla els enguixats existents amb les superfícies que per primera vegada afloren a la superfície.

Es treballen les cuines i les noves fusteries amb el tauler tricapa de color groc i la fusta de pawlonia donant llum, calidesa i color al nou espai.