Reforma d’un habitatge unifamiliar a Cunit

L’objecte del projecte és la legalització i adequació integral d’una construcció realitzada en base al projecte redactat el 1994. Les obres previstes en el projecte inicial no van ser completades i la construcció restà en un estat d’impàs durant 20 anys.

La construcció es situa al nivell superior de la parcel·la i conforma un volum que dibuixa en planta un rectangle de 5,50 x 12,80m i que s’orienta a la parcel·la disposant els seus costats majors paral·lels al carrer. Contigu a aquesta construcció trobem una àmplia terrassa aixecada sobre una estructura que genera un porxo inferior de les mateixes dimensions.

La nova planta es concep per tal de maximitzar la relació entre els espais i l’entorn no construït, incrementant la sensació d’amplitud i el gaudi de visuals des de pràcticament cada espai vers el paisatge que ens envolta.

La disposició d’un mòdul amb totes les instal·lacions d’aigua, bany i cuina, de forma centrada respecte la planta però col·locada asimètricament articula les diferents estances. S’integra l’estar, menjador i cuina en un únic i ampli espai situat al extrem amb la millor orientació i es disposen les dues habitacions a l’altre costat del mòdul.