Reforma punk a Poeta Cabanyes

Llimòs_0005web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0010web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0008web©Tristan Perez-Martin

 

Llimòs_0011web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0020web©Tristan Perez-Martin

Roger Llimòs - ©Tristán Pérez-Martín

Llimòs_0015web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0016web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0026web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0017web©Tristan Perez-Martin

Llimòs_0023web©Tristan Perez-Martin

 

El projecte neix  de l’exercici de fer el màxim amb el mínim, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat d’un habitatge en molt mal estat. L’estratègia principal passa per intercanviar les posicions de bany i cuina i obrir aquesta a la sala per tal de gaudir d’una major amplitud, llum i aire.

S’enderroquen els fals sostres successius per tal de gaudir de l’alçada original de 3,80m que té l’habitatge, i es decideix no incorporar nous materials d’acabat, acceptant els existents i maximitzant-ne les qualitats més singulars. Les parets es pinten de blanc, col·locant en el mateix pla els enguixats existents amb les superfícies que per primera vegada afloren a la superfície.

Es treballen les cuines i les noves fusteries amb el tauler tricapa de color groc, combinant-lo amb el tauler tricapa d’avet per tal de donar llum i color al nou espai.