Assessorament per a la rehabilitació d’una masia a Olivella

La premissa principal de l’encàrrec és estudiar la viabilitat i definir la intervenció mínima per a adequar una masia situada a Olivella al ús d’allotjament de turisme rural.

A partir de la inspecció realitzada a la finca, es redacta un informe tècnic que recull les deficiències constructives detectades respecte als requeriments que marca la reglamentació vigent i es defineix un pla de intervenció juntament amb una valoració econòmica estimada dels treballs de rehabilitació i adequació de l’edificació existent al nou ús.

 

DSC_0301

L’assessorament permet conèixer a priori la viabilitat de l’operació i emprendre el projecte coneixent-ne les seves capacitats i potencialitats.

És molt recomanable fer aquests tipus d’estudis aprofundits abans d’emprendre qualsevol acció de compra i/o canvi d’ús de les edificacions. D’aquesta manera podem conèixer a priori la viabilitat de l’operació que volem emprendre, així com disposar d’un pla d’actuacions per al manteniment o millora de l’edifici.