Taula TM8

La taula TM8 combina un material càlid com la fusta, que en forma el tauler superior, amb l’esveltesa que hi aporta l’estructura metàl·lica de suport. La relació dels dos materials en realça, per contrast, aquestes característiques: d’una banda el tauler té una major presència pel seu gruix en comparació amb les potes, mostrant-se com un element més pesant en comparació amb l’estructura inferior; i l’estructura de suport apareix com un conjunt de barres primes i rectes, més lleugera visualment.

El tauler superior està format per llistons de fusta encolats provinents de palets, tallats per la meitat per tal de reduir-ne el gruix final, i amb un acabat envernissat incolor. Agrupats els llistons de manera que es deixa com a cara superior la més prima de cada un d’ell permet apreciar la varietat cromàtica i de textura originals de les fustes, formant franges de gruix variable.

L’estructura de suport s’ha realitzat amb tubs de coure soldats en calent, la secció dels quals està optimitzada segons els esforços prevists, cosa que dóna com a resultat la utilització de tres diàmetres diferents (∅22, ∅18, i ∅15 mil·límetres). La divisió de cada pota en tres muntants verticals ha permès reduir notablement el diàmetre d’aquests, en comparació de si s’hagués utilitzat un sol tub; i s’han unit entre ells de manera alterna, amb una separació entre punts que redueix la longitud de cada tram.

I:Projectes en curs�26 Maresmetaula menjadortaula Model (1)