Prestatgeria PGV

La prestatgeria PGV té l’origen en la recuperació d’unes antigues portes de quarterons de fusta recuperades d’una obra, tot donant-los un nou ús. Les seves dimensions, amb una altura que supera els 2,50 metres d’altura i una amplada de 50 centímetres, i la premissa de no alterar-ne la geometria acotaven les possibilitats del nou ús fins que es va decidir reciclar-les com a laterals d’una prestatgeria.

Distribuint sis barres d’acer tubular massís de 14 mm amb els extrems arrodonits i roscats, s’aconsegueix estabilitzar estructura estable, a la vegada que es minimitza i optimitzen els elements que rigiditzen el conjunt. La posició de les barres venia condicionada per la necessitat d’utilitzar la part inferior del moble per encabir-hi mobiliari quan no s’utilitza, que no interferís amb la possibilitat de fer servir el primer prestatge com a escriptori de treball, que no impedís o dificultés la col·locació dels elements als prestatges superiors, i que servís com a suport posterior de petits elements.

Finalment, s’opta per extreure els antics vidres i utilitzar els quarterons com a suport dels nous prestatges, deixant els llistons de fusta massissa de pi en el seu color natural, en contraposició amb les barres pintades de color forja i els laterals pintats amb esmalt clar. La combinació de colors i la permeabilitat visual dels laterals fa que, tot i el volum del moble, doni una imatge de lleugeresa i no sigui un obstacle de la il·luminació natural de l’espai.